top of page

Tất cả những gì bạn cần biết về việc sạc xe điện hoặc xe điện ở nhà hoặc nơi công cộng

Bạn là EV nào?  

Có rất nhiều BEV và PHEV trên thị trường Úc và New Zealand. Chọn ổ của bạn từ danh sách của chúng tôi bên dưới để tìm hiểu thêm về cách sạc xe điện tại nhà, nơi công cộng hoặc nơi bạn làm việc.

bottom of page