top of page
EV Charging Wallpaper grey.png

Bạn có EV Loại 1 hay Loại 2?

Làm cách nào để biết xe của bạn có phích cắm Loại 1 hay Loại 2?

LEAF charging language convert to Englis
type_1_ev_socket.jpg

Loại 1  xe hơi điển hình là Nissan LEAF, e-NV200, Mitsubishi  Outlander PHEV và một số loại xe châu Âu trước đó như BMW và Mercedes

bottom of page