top of page
EV Charging Wallpaper grey.png

 Cách - Điều chỉnh Mức phí BMW i3 - Vì Nó Có thể Được Đặt thành 'Giảm'

Tốc độ sạc xe điện BMW i3 ở nhà quá chậm?

 
Sự chú ý của tất cả các chủ sở hữu BMW i3 tương lai và hiện tại. Đây là video nhanh về cách điều chỉnh mức phí trên ô tô của bạn từ trong cabin. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các chủ sở hữu mới vì mức phí được đặt ở mức "Giảm" từ nhà máy.

 

Vì vậy, ngay cả khi bạn kết nối với một bộ sạc điện siêu nhỏ, khó chịu, nhanh như bạn muốn (như Cylon 32 ;-)), ô tô của bạn sẽ chỉ sạc ở mức tối thiểu là 8 ampe!

 

Vui thích!

bottom of page