top of page

Sạc EV  giải pháp cho các nhà phát triển và ước tính bất động sản

Bạn có cần  một ý tưởng đáng tin cậy về cách cơ sở hạ tầng sạc xe điện có thể được thiết kế trước hoặc trang bị thêm vào các dự án xây dựng?

Chúng tôi đã làm việc với các nhà phát triển và nhà ước tính, những người đã liên hệ với chúng tôi về một số  lý do:

  • Một khách hàng đã yêu cầu hoặc một số điểm sạc ô tô điện được lắp đặt trong dự án của họ. Tuy nhiên… họ đã cung cấp rất ít thông tin và họ không biết mình muốn gì.  Và bạn không biết bắt đầu từ đâu.

  • Họ đã nghe một chút về xe điện - hoặc có thể lái một chiếc - và hiểu rằng cơ sở hạ tầng sẽ có nhu cầu. Bạn hiểu xe điện là tương lai và bạn muốn cung cấp các giải pháp sạc chất lượng trong quá trình phát triển tiếp theo của mình.  Hơn hết, bạn muốn đưa ra giải pháp sạc EV chất lượng nhưng không biết nhiều về công nghệ hỗ trợ cũng như cách báo giá chính xác.

  • Bạn đang trả lời một đấu thầu cạnh tranh và muốn có được lợi thế trong khi cũng bán các thông tin xác thực xanh về đề xuất của mình. Nhưng bạn cần một số lời khuyên của chuyên gia về cách sử dụng chính xác cơ sở hạ tầng sạc EV và cách tính chi phí chính xác.

Nhóm của chúng tôi sẽ làm việc với bạn  để giúp phát triển sự hiểu biết về cách  Tùy chọn sạc xe điện phù hợp với tòa nhà  kế hoạch, cách tính phí  hoạt động và  Cái gì  đơn vị cung cấp và chi phí lắp đặt  sẽ là.

Bằng cách hợp tác với các chuyên gia sạc xe điện có kinh nghiệm và được hiểu biết, bạn sẽ tiết kiệm cho mình những rắc rối - và tiền bạc - bằng cách lập kế hoạch  Sạc EV  nêu rõ bất kỳ yêu cầu cụ thể nào đối với người xây dựng, thợ điện và các nhà thầu khác.

ctclamp and harvi sept2023.jpg

Hot CT Clamp tips:

1. We often find customers want to monitor solar generation data within the Myenergi app. For the single phase Zappi & PV you'll just need an additional CT clamp for $49, totally worth it! Reference the table above for more options.

2. If you have a single phase Zappi and also have an AC Tesla powerwall then again you will only need an additional CT clamp for you to have the control avoid charge or avoid discharge of your battery. Again, totally worth the extra $49! Ref the table above more options.

3. CT clamps have a 5m cable however these can be extended via ethernet CAT 6 cabling up to 100m distance.  This is the recommended option wherever possible.   the Harvi device has a wireless range of up to 25m, as long as there are no major obstacles in between Harvi and Zappi device, this option can sometimes be used in lieu of extending CTs via ethernet.

4. A CT clamp can also be used to monitor a load or specific circuit within the home. Once installed, set the CT type to Monitor.  NOTE: Monitor function is only applicable to hardwired CTs ie not CTs connected to a Harvi.

5. Last and most important! CT Clamp install & configuration is critical for the Myenergi eco system to function as intended. Your installer must configure and install CTs correctly for accurate measurement of energy flows and information to be gathered and sent to the devices.  If they are not being used in the installation, CT configuration must be set to None within the device to avoid errors in functionality.

Is a hub required for zappi to operate? 


Not really. The separate MyEnergi Hub is an optional extra that provides internet connectivity for V2.0 Zappi and V1.0 Eddi. This facilitates firmware updates via your home internet and remote management via the Myenergi app. 

The Zappi & Eddi V2.1 have inbuilt wifi & ethernet hub access which allows connectivity to the Myenergi app directly and so an additional external hub is not required. 


IMPORTANT: The MyEnergi smartphone app is only accessible when a Zappi is connected to a Hub be it internal or external.

 

What next? Simply add items to cart from the selection below prior to checking out with your Zappi and/or Eddi.

 

Last tip: while any electrician can install a zappi, we always recommend an accredited, trained and trusted installer (like EVolution) performs the work for you!    Installation instructions must be followed correctly and Myenergi Australia can provide additional support materials via www.myenergi.com/au 
 

bottom of page