top of page

Tại sao bạn nên mua hàng của nhóm tại  Sự tiến hóa?

Mua từ các chuyên gia về ô tô điện có trình độ và học vấn, không chỉ từ những người bán lại cáp.

Nhanh chóng và miễn phí  vận chuyển đến mọi nơi ở Úc và NZ  trên đơn đặt hàng  $ 99
 

Bảo hành 3 năm thay thế cho hầu hết các sản phẩm EV
 

Phạm vi cài đặt EV trên toàn quốc, bao gồm các khu vực nông thôn và khu vực
 

Công ty do Úc sở hữu và điều hành 100%
 

100% lời chứng thực tích cực  và phản hồi

Chuyên gia, hỗ trợ có liên quan và địa phương
 

Nhà cung cấp có trách nhiệm (Đã đăng ký ERAC)
 

Tất cả EVSE trong kho đã sẵn sàng để gửi đi
 

Tất cả các sản phẩm tuân thủ RCM và NZ Worksafe

bottom of page