top of page

Các thành phần và bộ phận chuyển đổi ô tô điện  - Động cơ, Pin, Bộ sạc

Muốn  để chuyển đổi chiếc xe xăng hiện tại của bạn  sang một thương hiệu mới  xe điện?  Chà, bạn đã đến đúng nơi cho mọi nhu cầu chuyển đổi ô tô của mình!

 

Chúng tôi có một loạt các thành phần xe điện  trong kho  bao gồm động cơ và bộ điều khiển, pin, bộ sạc và  bộ điều hợp động cơ  để đảm bảo dự án chuyển đổi của bạn thành công. Tại sao phải giao dịch với các công ty nước ngoài khi bạn có thể tìm nguồn linh kiện và lời khuyên tại địa phương ở Úc. 

Electric Vehicle Motor Systems

Electric Car Charging and BMS Accessories

Heading 4

Electric Car Motor Adaptors

Heading 4

Electric Car Conversion Kits

bottom of page