top of page
EV Charging Wallpaper grey.png

Tôi muốn sạc ô tô Loại 1 của mình ở nơi công cộng 

Nếu bạn muốn sạc từ bộ sạc J1772 Loại 1, bạn không cần  bộ chuyển đổi , bạn đã sẵn sàng vì vậy hãy nhảy một chút!

nissan-leaf Gen 1.jpg

Tuy nhiên, nếu bạn muốn tính phí LEAF hoặc Outlander của mình  từ một trạm Loại 2  bạn sẽ cần một trong những sản phẩm này

Thêm sản phẩm này vào giỏ hàng nếu bạn cần sạc từ bộ sạc loại 2 có dây buộc 

Thêm sản phẩm này vào giỏ hàng nếu bạn cần sạc từ bộ sạc loại 2 đa năng 

bottom of page