top of page

Need Installation?

Product Page: Stores_Product_Widget

Đừng là ICE'd! Đảm bảo rằng điểm đỗ xe EV của bạn được đánh dấu rõ ràng bằng biển báo Chỉ dành cho xe EV chất lượng này.

 

Hữu ích không kém ở nhà cũng như ở không gian công cộng ;-)


Kích thước là 450 x 300mm và được hỗ trợ bằng nhôm sẵn sàng để gắn vào cột hoặc bề mặt thẳng đứng.

Biển báo chỉ dành cho bãi đậu xe EV - Mặt sau bằng nhôm

SKU: 217537123517253
129,00AU$Giá
    bottom of page